CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  

Eliberarea certificatelor de stare civilăEliberarea certificatelor de stare civilă se efectuează la cerere:
  ● în caz de pierdere, furt sau distrugere;
  ● în baza hotărârii judecătoreşti sau a deciziilor administrative.

    Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate (în original şi copie). Cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi să solicite mai întâi la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor de care aparţin, eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.
    Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se vor elibera certificate pe baza paşaportului (în original şi copie).
    Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă, vor adresa cererea primăriei în raza căreia au domiciliul sau reşedinţa, indicând localitatea unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea actului sau cu procură specială.

Procura specială poate fi autentificată:
  ● în ţară de un notar public
  ● în străinătate, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul de reşedinţă sau la un notar public străin, cu apostilă, conform Convenţiei de la Haga.

    Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.
    Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
    Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi.
    Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

    Persoanele cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, a căror naştere şi/sau căsătorie a fost înregistrată în România, pot solicita eliberarea certificatului de naştere/căsătorie şi prin împuternicit cu procură specială.
    Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluţionează de către Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Relaţii Consulare.

Model „Cerere eliberare certificat”


  Pentru alte informații suplimentare privind programul de lucru sau documentele necesare eliberării actelor de stare civilă, puteți accesa site-ul Primăriei Brăila (S.P.C.L.E.P. Brăila) sau al Serviciilor Publice Comunitare Locale arondate din Făurei, Ianca, Însurăței, afișate la secțiunea Contact