CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  

      • Prima pagină

      • Despre instituție
            • Atribuțiile direcției
            • Baza legală
            • Codul de conduită a funcționarilor publici și a pesonalului contractual
            • Regulament de organizare și funcționare
            • Structura organizatorică

      • Evidența persoanelor
            • Cadru legal
            • Documente necesare
            • Formulare de completat

      • Stare civilă
            • Înregistrarea nașterii
            • Înregistrarea căsătoriei
            • Înregistrarea decesului
            • Înregistrarea divorțului administrativ
            • Transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine
            • Transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România
            • Schimbare de nume pe cale administrativă
            • Rectificarea actelor de stare civilă
            • Eliberarea certificatelor de stare civilă

      • Informații de interes public
            • Achiziţii publice
            • Avizier virtual
            • Buget
            • Carieră
            • Declarații de avere și interese
            • Program de activitate și audiențe
            • Protecția datelor cu caracter personal
            • Salarii de bază pentru funcții publice și personal contractual

      • Servicii locale

      • Legături utile

      • Contact